Candidatos a Alcalde de Vásquez de Coronado

Elected candidates for Alcalde de Vásquez de Coronado in the Elección de Alcaldes 2016

Unelected candidates for Alcalde de Vásquez de Coronado in the Elección de Alcaldes 2016